PVC Trapezoid Chamfer ไม้แนวและสี่เหลี่ยมคางหมูพีวีซี

PVC Trapezoid Chamfer ไม้แนวและสี่เหลี่ยมคางหมูพีวีซี LACKEY

PVC TRAPEZOID CHAMFER
ไม้แนวและสี่เหลี่ยมคางหมูพีวีซี LACKEY

ไม้แนวและสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซี ใช้สำหรับติดกับไม้แบบ เพื่อเซาะร่องผนังเปลื่อย เหมาะกับการใช้งานตามกำแพง หรือทางขึ้นที่ลาดชัน RAMP อาคารจอดรถ ฯลฯ
*ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น