Aluminum Stainless Border กรุยเชิงอลูมิเนียมและสเตนเลส

Aluminum Stainless Border กรุยเชิงอลูมิเนียมและสเตนเลส LACKEY A&A Lucky Trading Co.,Ltd

กรุยเชิงอลูมิเนียมและสเตนเลส

ALUMINUM & STAINLESS BORDER
กรุยเชิงอลูมิเนียมและสเตนเลส LACKEY

กรุยเชิงอลูมิเนียมและสแตนเลส คือใช้ตกแต่งผนังและพื้นด้วยการเดินเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างวัสดุที่ไม่เหมือนกันหรือใช้เป็นเส้นนำสายตา

* ความยาวมาตรฐาน 1.2 ม., 2.4 ม. และ 3.0 เมตร/เส้น *