ALUMINUM & STAINLESS BORDER กรุยเชิงอลูมิเนียมและสเตนเลส

กรุยเชิงอลูมิเนียมและสแตนเลส คือใช้ตกแต่งผนังและพื้นด้วยการเดินเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างวัสดุที่ไม่เหมือนกันหรือใช้เป็นเส้นนำสายตา

* ความยาวมาตรฐาน 1.2 ม., 2.4 ม. และ 3.0 เมตร/เส้น *

PROMOTIONAL

CONTACT US