PVC Chamfer

PVC CHAMFER สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี

pvc chamfer สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี

PVC CHAMFER
สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี LACKEY

สําหรับลบมุมแทนบัวไม้ โดยการตอกตะปูเข้ากับไม้แบบ หรือทากาวติด
ถ้าใช้กับแบบเหล็ก เหมาะกับงานราวสะพาน ขอบฟุตบาท
งานเสา ฯลฯ มีให้เลือก ดังนี้ คือ

15มม., 20มม., 25มม.,30มม.,35มม. และ 42มม.