PVC Corner Bead เซี้ยมพีวีซี

เซี้ยมพีวีซี PVC corner bead

PVC CORNER BEAD
เซี้ยมพีวีซี LACKEY

เซี้ยมพีวีซีออกแบบสำหรับจับมุมเสา,เหลี่ยม,คาน ทั่วไป
ช่วยให้มุมตรง และ ปรับผิวหน้างานให้เรียบได้ระดับเดียวกัน
ประหยัดเวลา งานเร็วขึ้นมากกว่าเดิม

* ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร
2.50 เมตร และ 2.70 เมตร/เส้น *