PVC Corner Trim คิ้วลบมุมกระเบื้องพีวีซี

PVC CORNER TRIM คิ้วลบมุมกระเบื้องพีวีซี LACKEY

PVC CORNER TRIM
คิ้วลบมุมกระเบื้องพีวีซี LACKEY

ใช้สําหรับลบมุมกระเบื้อง หรือ ขอบพื้นต่างระดับป้องกันการกระแทก ของขอบกระเบื้องไม่ให้แตกหัก หรือ ชํารุดมีให้เลือกทั้ง แบบธรรมดา
แบบเขามุมนอก และ เข้ามุมใน มุมธรรมดา
มุมนอก มุมใน มีให้เลือกหลายสีตามสีของกระเบื้อง เช่น ดํา,เทา, แดง,ชมพู,น้ำตาล,ฟ้า,เขียว
หรือ สีตามสั่ง