วงกบ UPVC, วงกบไม้สังเคราะห์ WPVC, วงกบ ADJUST GREEN PLASTWOOD

Green Plastwood wPVC

วงกบ UPVC, วงกบไม้สังเคราะห์ WPVC,
วงกบ ADJUST GREEN PLASTWOOD

ทนแดด ทนน้ำ กันปลวก
ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบเปียก และ แบบแห้ง
มีทั้งแบบบัว และ แบบเหลี่ยม
ปรับแต่งบากไสได้เหมือนงานไม้
วงกบ uPVC ติดตั้งสะดวก ไม่ต้องทำสี
วงกบไม้สังเคราะห์ ทำสีได้เหมือนงานไม้ โดยใช้สีพ่นอุตสาหกรรม สีน้ำมัน หรือสีน้ำอะคลิลิค
วงกบ uPVC และ วงกบไม้สังเคราะห์ Adjust สามารถปรับขยายขนาดให้พอดีกับหน้างานได้ เพิ่มความสะดวกและความสวยงาม