Green Plastwood uPVC Cabinet Door ชุดช่องชาร์ป

Green Plastwood uPVC Cabinet

ชุดช่องชาร์ป UPVC

เหมาะสำหรับใช้เป็นบานปิดห้องเก็บของ บานปิดมิเตอร์ประปาหรือท่อน้ำ